क्राईम डायरी

मा.पोलीस अधीक्षक सा.महामार्ग पोलीस प्रादेशिक विभाग नागपूर यांनी म.पो.केंद्र उमरखेड जि. यवतमाळ येथे आकस्मित भेट.

मा.पोलीस अधीक्षक सा.महामार्ग पोलीस प्रादेशिक विभाग नागपूर यांनी म.पो.केंद्र उमरखेड जि. यवतमाळ येथे आकस्मित भेट.

 

 

मुख्य संपादक / एस के चांद यांची बातमी

 

आज दिनांक 30.11.2022 रोजी मा. पोलीस अधीक्षक सा. महामार्ग पोलीस प्रादेशिक विभाग नागपूर यांनी म. पो. केंद्र उमरखेड जि. यवतमाळ येथे आकस्मित भेट दिली व पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांचा दरबार घेतला त्यामध्ये कर्तव्या दरम्यान येणारे अडीअडचणी बाबत विचारपूस करून मोटार वाहन कायद्याचे केसेस करताना स्वतः चे सुरक्षितेची व आपल्या जीवाची काळजी घेऊन करावे तसेच आपसात वाद ठेऊ नये, महामार्ग पोलीस संधर्भात कोणत्याही प्रकारची तक्रारी होणार नाही याची काळजी घ्यावी तसेच महामार्गांवर अपघात झाल्यास तात्काळ जखमीना मदत करावी व लगेच कोणत्या करणा मुळे अपघात झाला यांचे गांभीर्याने दाखल घेऊन उपाय योजना त्वरित करावे, म पो केंद्र हद्दीतील ब्लॅक स्पॉट वर उपाय योजना करावे, आवश्यक असल्यास पत्रव्यहार करावे, जास्तीत जास्त प्रबोधन घ्यावे, अडवड्यात कमीत कमी दोन शाळेला भेटी देऊन मोटार वाहन कायदया चे नियमाचे पालन भ करणे बाबत मार्गदर्शन करण्या बाबत सूचना दिल्या, परिसरा

ची पाहणी केली आहे….. दरबार व हितगुज कार्यक्रम घेण्यात

आला. 03अधिकारी व 15 पोलीस अंमलदार उपस्थितीत होते.

प्रेम दास आड़े

प्रभारी अधि.

म पो केन्द्र उमरखेड

पो उप नि आड़े, पो उप नि नाजिम शेख,पाउप नि खडसे,स,पो नि मधुकर राठौड़ व कर्मचारी उपस्थित होते.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *