क्राईम डायरी

हिमायतनगर येथील पोलिसाची कामगिरी बैल जोड़ी चोरी उघड़किस आरोपी अटक

ब्योरो रिपोट, एस.के.चांद हिमायतनगर,

दिनांक 21/05/2021

हिमायतनगर येथील, शेतकरी शेख अंसार शेख रफीक अहेमद, यांचे शेतातिल बैल जोड़ी काही दिवसा पूर्वी चोरी गेली असता, त्या बाबत त्यांनी हिमायतनगर पोलिस स्टेशन मध्ये फिर्याद दिली होती,

सदर प्रकरणी हिमायतनगर पोलिस स्टेशन चे पीएस आय देवकते ए एस आय, रमेश कांबळे,शेख महेबुब,, हे पिआय भगवान् कांबळे साहेब, यांचे मार्गदर्शना नुसार तापस करीत होते.

गुप्त महितीच्या आधारे सदर बैल जोड़ी राजवाड़ी येथील पुला जवळ असल्याचा सुगवा लागतच पोलिस कानिस्टेबल शेख महेबुब शेख जिलानी यांनी त्या ठिकाणी गेले व् सदर बैल जोड़ी 【मुद्देमाल 】 जप्त करुण, हिमायतनगर पोलिस स्टेशन ला आणले व् आरोपी शेख सत्तार शेख अमीर वय 25 वर्ष राहणार शब्बीर कालोनी हिमायतनगर,(2)राजेश पेटाजी कामलवाड राहणार हिमायतनगर हल्ली मुकाम येवली टांडा (3)शेख रहेमान शेख मोइन राहणार हिमायतनगर यांचे विरूद्ध गु. रा. न.108/2021 कलम 379 भा. द. वि, प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पुढील तपास पिआय भगवान् कांबळे साहेब, यांचे मार्गदर्शनाखाली पीएस आय देवकते, ए.एस. आय. रमेश कंबळे,हे करीत आहे.

हिमायतनगर परिसरतील अनेक शेतकऱ्यांचे बैल जोड़या चोरिस गेल्याचे घटना घडल्या होत्या, तापसात अनेक चोरी उघड़किस येण्याची व् या मध्ये रैकेट असल्याची चर्चा होत आहे.

व हिमायतनगर पोलिसाची कामगिरी चे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *